Logo
Logo

Foto: Anne Lise Nordheim

Om Miljøuka

I 2019 ble Miljøuka arrangert for første gang i Kristiansand. Uka ble åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Verdens miljødag markeres den 5. juni, og derfor er Miljøuka lagt til første uke i juni.

Miljøuka er en sammensmeltning av mange forskjellige arrangementer, der temaer knyttet til klima og miljø fremheves.

Den bærende tanken med Miljøuka, er å understøtte ulike arenaer som kan skape god dialog, gi inspirasjon, legge til rette for kunnskapsdeling, innovasjon og nytenkning – alt dette er sentralt for å omstille oss i en mer bærekraftig retning.